Rozbudowana kwerenda źródłowa

Przeprowadzenie kwerend w wybranych polskich archiwach, zbiorach specjalnych bibliotek i muzeów, w celu zlokalizowania istotnych spuścizn fotografów, zakładów fotograficznych, osób związanych z rozwojem fotografii w Polsce w XIX wieku. Niektore z tych spuścizn są łatwe do zlokalizowania, mimo iż najczęściej rozproszone (np. korespondencja Karola Beyera; spuścizna dagerotypisty i fotografa Józefa Feliksa Zielińskiego).

Chcielibysmy dotrzeć także do spadkobierców fotografów i przeprowadzenie kwerend w archiwach prywatnych. Mimo zawirowań historii, wciąż możliwe jest w Polsce odnalezienie rodzin i spadkobierców XIX-wiecznych fotografów, przechowujących w archiwach rodzinnych dokumenty i pamiątki po swoich przodkach. Waga tych archiwów jest nie do przecenienia, szczególnie w obliczu strat wojennych, jakie odniosły polskie archiwa państwowe. Archiwalia te są jednak trudnodostępne. Działanie w ramach dużego projektu badawczego może znacznie ułatwić dotarcie do rodzin i przekonanie ich do otwarcia domowego skarbca. Dotychczasowe tego typu inicjatywy udowodniły, że dokumenty znajdujące się w archiwach rodzinnych mogą w znacznym stopniu dopełnić i zweryfikować dotychczasową wiedzę na temat działalności fotografów i historii Polski XIX wieku.

W efekcie tych działań powstanie baza danych – zestawienie źródłowych tekstów rękopiśmiennych do historii fotografii polskiej XIX wieku