• „Alma Mater Vilnensis” – czasopismo nieregularne, Wilno, R. I XII, 1922, 1924–1930, 1932–1933, 1935 (w latach pominiętych w wykazie nie wychodziło); 1922 – Wydawnictwo Bratniej Pomocy Polskiej Młodzieży Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, od 1924 – Wydawnictwo Zrzeszenia Kół Naukowych Uniwersytetu Stefana Batorego.
 • „Architektura i Budownictwo. Miesięcznik Ilustrowany” – miesięcznik, Warszawa, R. I XV, 1925 –1939; wydawca: Warszawskie Koło Architektów; redaktor: w 1925 – Zygmunt Wójcicki, w 1939 – Jan Poliński.
 • „Arkady. Rocznik Polskiej Grafiki Reklamowej” – rocznik, Warszawa, R. I V, 1935 – 1939; wydawca: Polska Agencja Telegraficzna. Wydział Wydawnictw Artystycznych; redaktor – Wanda Filipowiczowa.
 • „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury” – kwartalnik, Warszawa, R. I– VII, 1932 – 1939; wydawca: Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki Politechniki Warszawskiej. R. I (wrzesień 1932 – czerwiec 1933) ma tytuł „Biuletyn Naukowy”; od września 1933 (R. II, nr 1) ukazywał się „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury”.
 • „Blok. Czasopismo Awangardy Artystycznej” – czasopismo nieregularne, Warszawa; R. I III, 1924 –1926; wydawca: grupa Blok, Warszawa (Blok Kubistów, Suprematystów i Konstruktywistów); redaktorzy: Henryk Stażewski, Teresa Żarnowerówna, Mieczysław Szczuka, Edward Miller.
 • „Gazeta Artystów. Tygodnik Artystyczno– Społeczny” – tygodnik, Warszawa Kraków. R. I, 1934/1935; wydawca: Komenda Krakowskiego Okręgu Legionu Młodych; redaktor – Zdzisław Datka.
 • „Głos Plastyków. Organ Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie” – miesięcznik (w 1938 półrocznik), Kraków, R. I VI [sic!], 1930–1938; (1. numer tytuł: „Halo halo. Plastycy mówią”, nr 2 4 tytuł: „Halo. Głos Plastyków”, od 5 numeru „Głos Plastyków”, od 1932 tytuł: „Głos Plastyków. Miesięcznik Ilustrowany Poświęcony Plastyce i Architekturze”). Wydawca: Związek Polskich Artystów Plastyków; redaktor – Tadeusz Cybulski, od 1932 komitet redakcyjny (m.in. Jan Cybis, Henryk Gotlib, Zbigniew Pronaszko, Józef Jarema, Adolf Szyszko Bohusz).
 • „Grafika Polska. Miesięcznik Poświęcony Sztuce Graficznej” [i inne podtytuły] – miesięcznik, Warszawa R. I III, 1921– 1923, R. IV VI, 1926–1928 (w latach 1924–1925 nie ukazywał się; od 1926 częstotliwość nieregularna); redaktorzy: Wacław Czarski, Roman Mathia.
 • „Kino. Tygodnik Ilustrowany” – tygodnik, Warszawa, R. I X, 1930–1939; redaktorzy: Leon Brun, Jan Lubicki, Teofil Syga. [Do wykonania kwerendy pozostały roczniki 1938–39.]
 • „Lud” – rocznik, Lwów; organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Seria 2, R. I XV (ogólnego zbioru XXI XXXV), 1922– 1937 (w l. 1919– 21 nie ukazywał się; od 1922 rocznik z ciągłą ogólną numeracją). Rocznik 1938 nie ukazał się (skład zniszczony w 1939); rocznik 1939/1945 opublikowany w 1946. Redaktor w latach 1912– 1939 – Adam Fischer.
 • „Morze. Organ Ligi Morskiej i Rzecznej” – miesięcznik, Warszawa, R. I XVI, 1924– 1939; wydawnictwo Ligi Morskiej i Rzecznej, później Ligi Morskiej i Kolonialnej. Komitet redakcyjny numeru 1: komandor Hugo Pistel, komandor Czesław Petelenz i inni.
 • „Nike. Czasopismo Poświęcone Polskiej Kulturze Plastycznej” – rocznik, potem kwartalnik (ukazywał się nieregularnie), Warszawa, R. I, 1937 [R. 1938 nie ukazał się], R. II, 1939 [sic!]; wydawca: Instytut Propagandy Sztuki; redaktor – Juliusz Starzyński, opracowanie plastyczne: Stanisław Ostoja Chrostowski.
 • „Plastyka. Organ Bloku Zawodowych Artystów Plastyków” – miesięcznik, Warszawa, R. I– IV, 1935– 1938; redaktor – Stanisław Woźnicki.
 • „Prosto z mostu. Tygodnik Literacko Artystyczny” – tygodnik, Warszawa, R. I– V, 1935– 1939; wydawca i redaktor – Stanisław Piasecki.
 • „Rodzina Polska. Miesięcznik Ilustrowany” – katolicki miesięcznik z dodatkiem „Dział Kobiecy”, Warszawa, R. I XIII, 1927 1929. Wydawca: Stowarzyszenie Misyjne Księży Pallotynów; redaktorzy: ks. Alojzy Majewski, Kazimierz Marian Morawski, Leon Radziejowski i inni. [Do wykonania kwerendy pozostał rocznik 1927]
 • „Rzeczy Piękne” (warianty tytułu: „Przemysł i Rzemiosło”, „Przemysł – Rzemiosło – Sztuka”, „Rzeczy Piękne (Przemysł, Rzemiosło, Sztuka)” – kwartalnik, półrocznik, miesięcznik, organ Muzeum Techniczno– Przemysłowego w Krakowie, Kraków, R. I II, R. I XI [sic!], 1918–1932 (z przerwami: nie ukazywał się w 1920 i 1926). R. I II, 1918–1919 (R. I poza kwerendą), wydawca: Adam Dobrodzicki; od 1921 (R. I według nowej rachuby) wydawca: Muzeum Przemysłowe im. dra Adriana Baranieckiego w Krakowie, redaktor – Kazimierz Witkiewicz.
 • „Sztuka i Życie Współczesne. Czasopismo Zrzeszenia Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie” – miesięcznik, Kraków; ukazał się tylko jeden numer: 1934 nr 1. Redaktor – Ignacy Müller.
 • „Sztuki Piękne. Miesięcznik Poświęcony Architekturze, Rzeźbie, Malarstwu, Grafice i Zdobnictwu” – miesięcznik, Kraków, R. I X, 1924/1925–1934, wydawca: Polski Instytut Sztuk Pięknych, redaktor – Władysław Jarocki. R. X, 1934, wariant tytułu: „Sztuki Piękne. Miesięcznik Poświęcony Architekturze, Zdobnictwu, Malarstwu, Rzeźbie, Grafice”, miejsce wydania: Warszawa– Kraków, redaktor na Warszawę: dr Mieczysław Treter, redaktor naczelny –prof. Władysław Jarocki.
 • „Świat. Ilustrowany Magazyn Tygodniowy” – tygodnik, Warszawa, założyciel: Stefan Krzywoszewski. [R. I– XXXIV, 1906– 1939], R. XIV– XXXIV, 1919– 1939; redaktorzy naczelni: Stefan Krzywoszewski (1918 33), Leon Chrzanowski (1934 39). Wydawca: Towarzystwo Akcyjne Samuela Orgelbranda Synów. [Do wykonania kwerendy pozostały roczniki 1929-30, 1936-38.]
 • „Światowid. Ilustrowany Kurier Tygodniowy” – tygodnik, Kraków, R. I– XVI, 1924– 1939; wydawca: Marian Dąbrowski (koncern „Ilustrowany Kurier Codzienny”), redaktor: Józef Flach. [Do wykonania kwerendy pozostały roczniki 1929-39.]
 • „Tygodnik Artystów. Czasopismo Kulturalno –Artystyczne” – organ Zawodowego Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego, Kraków, R. I [II], 1934– 1935. Redaktorzy: Lech Piwowar, Jan Marcin Szancer; druk: Władysław L. Anczyc. [Do wykonania kwerendy pozostał rocznik 1935.]
 • „Tygodnik Ilustrowany” – tygodnik, Warszawa; założony w 1859 przez Józefa Ungra. R. LX– LXXX, 1919–1939. W dwudziestoleciu międzywojennym redaktorzy: Artur Oppman, Stanisław Lam, Zdzisław Dębicki i inni.
 • „Wiadomości Literackie” – tygodnik, Warszawa, R. I– XVI, 1924– 1939; redaktor – Mieczysław Grydzewski.
 • „Wianki. Czasopismo Poświęcone Polskiej Twórczości Artystycznej” (oraz warianty tytułu: „Wianki. Ilustrowane Czasopismo Artystyczne Poświęcone Polskiej Twórczości i Kulturze”, „Wianki. Czasopismo Ilustrowane Poświęcone Polskiej Sztuce i Kulturze Artystycznej”, „Wianki. Art Polonais. Revue Mensuelle. Pismo Poświęcone Polskiej Twórczości i Kulturze”) – miesięcznik (nieregularny), R. I –V, 1919– 1923, Kraków (1919), Kraków Warszawa (1919), Poznań Kraków Warszawa Lwów Wilno (1922), Warszawa Kraków Poznań Lwów Wilno (1923); redaktor – Franciszek Czesław Janczyk.
 • „Zdrój. Dwutygodnik poświęcony sztuce i kulturze umysłowej” – dwutygodnik, Poznań, R. I– VI, 1917– 1922 [lata 1917–18 poza kwerendą]; redaktor – Jerzy Hulewicz.
 • „Ziemia. Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany” [warianty tytułu: „Ziemia. Ilustrowany Miesięcznik Krajoznawczy”, „Ziemia. Dwutygodnik Krajoznawczy Ilustrowany”, „Ziemia. Ilustrowany Dwutygodnik Krajoznawczy”] – tygodnik, miesięcznik, dwutygodnik, Warszawa, R. V– XXIX [sic!], 1919–1939 [w 1921 nie wychodził], Organ Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Czasopismo istniało od 1910; od 1919 różni redaktorzy (m.in. Kazimierz Kulwieć).
 • „Zwrotnica. Czasopismo. Kierunek: Sztuka Teraźniejszości” – nieregularne czasopismo artystyczno -literackie, Kraków, R. I– IV, 1922– 1923, 1926– 1927; wydawca i redaktor naczelny: Tadeusz Peiper.