„Konteksty” – interdyscyplinarny kwartalnik ukazujący się nieprzerwanie od 1947 roku przeznaczony dla osób zainteresowanych szeroko pojętą kulturą i mechanizmami jej funkcjonowania. Zamieszczane tu artykuły autorstwa wybitnych humanistów obejmują zakres problemowy mieszczący się między folklorem a sztuką awangardy, między estetyką i antropologią a wiedzą o teatrze, plastyce, sztuce ludowej, kulturze popularnej i masowej.

 

 

Więcej informacji pod tym adresem.