W celu dochowania rzetelności naukowej, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wszystkie zjawiska ghostwritingu, guest authorship, plagiatów czy autoplagiatów wykryte przez Liber pro Arte będą ujawniane, a informacje o takich przypadkach będą przekazywane odpowiednim podmiotom.