Źródła do historii fotografii polskiej XIX wieku

Bibliografia ilustracji w czasopismach polskich 1919-1939