Celem projektu jest stworzenie bazy źródeł do badania fotografii polskiej XIX w. Są to przede wszystkim źródła pisane, rękopiśmienne i drukowane. Wybrane zostaną opracowane i wydane w postacji osobnych publikacji, które mają w naszym odczuciu w znaczący sposób powiększyć naszą wiedzę na temat historii fotografii i obrazowości.

Gromadzenie i opracowanie źródeł zaplanowano w ramach kilku równorzędnych zadań. Ich przebieg oraz rezultaty podjętych badań będziemy prezentować na stronie internetowej, jak również w postaci artykułów i publikacji książkowych.

Trzy duże zadania o charakterze badawczo-wydawniczym to prezentowane w sposób bardziej szczegółowy poniżej: