Stowarzyszenie działa od 2005 roku. Jego celem jest publikacja książek i czasopism z zakresu historii sztuki i nauk o sztuce, wspieranie prac badawczych i popularyzacja ich wyników, organizowanie konferencji, seminariów i wystaw oraz digitalizacja archiwalnych fotografii polskich zabytków i nagrań polskiego folkloru muzycznego.