W zbiorach Instytutu Sztuki PAN znajduje się unikatowa kolekcja fotografii – archiwum Romana Aftanazego. Znawca architektury rezydencjonalnej jeszcze w okresie międzywojennym podjął studia nad dworami i pałacami wschodnich terenów dawnej Rzeczpospolitej, prowadząc objazdy, fotografując i zbierając informacje. Swoje prace kontynuował po II wojnie światowej – dla celów dokumentacyjnych opracował ankietę, którą następnie rozsyłał w środowiskach ziemiańskich na całym świecie. Jego archiwum wzbogaciło się w związku z tym o wiele cennych fotografii, często wybitnych autorów (np. Jan Bułhak, Henryk Poddębski, Adam Wisłocki). W minionym roku w ramach programu Kultura Cyfrowa 2023 stowarzyszenie „Liber Pro Arte” realizowało projekt Archiwum fotograficzne Romana Aftanazego: rezydencje na kresach dawnej Rzeczypospolitej, którego celem była digitalizacja, opracowanie i udostępnienie online pierwszej części owego unikatowego zasobu, obejmującej 650 obiektów. Prezentacja materiału umożliwi jego wykorzystanie przez badaczy w Polsce oraz na Białorusi czy Ukrainie, a także wszystkich zainteresowanych tematyką polskiego dziedzictwa na Kresach.

Kolekcję Rezydencje na kresach dawnej Rzeczypospolitej można oglądać tutaj.

Zadanie: Archiwum fotograficzne Romana Aftanazego: rezydencje na kresach dawnej Rzeczypospolitej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Data podpisania umowy: 12.07.2023
Całkowita wartość zadania: 55 040 zł
Wartość dofinansowania: 41 000 zł

MKiDN logo