Kwartalnik zajmujący się dziejami sztuki polskiej i obcej od średniowiecza po wiek XX ukazuje się od ponad osiemdziesięciu lat i jest najstarszym polskim czasopismem naukowym poświęconym historii sztuki. Artykuły w języku polskim opatrzone są obszernymi streszczeniami w języku angielskim. Artykuły autorów zagranicznych publikowane są w językach kongresowych. BHS zamieszcza recenzje ważnych wystaw i publikacji, omówienia konferencji naukowych, a także wspomnienia poświęcone zasłużonym historykom sztuki.

 

 

Więcej informacji pod tym adresem.