Rocznik: LXXI

Spis treści

Wydawca: Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE

PL ISSN 0006-3967 Indeks 330973
Cena: 40 zł