Pamiętnik Teatralny 3-4/2010

pt_3_4_2010Rocznik: LIX (235-236)

Spis treści

Wydawca: Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE
PL ISSN 0031-0522 Indeks 330981
Cena: 50 zł

Pamiętnik Teatralny 1-2/2010

pt_1_2_2010Rocznik: LIX (233-234)

Spis treści

Wydawca: Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE
PL ISSN 0031-0522 Indeks 330981
Cena: 50 zł