Naukowe czasopismo teatrologiczne założone przez Leona Schillera i ukazujące się od 1952 roku. Na łamach tego periodyku ukazują się przede wszystkim publikacje historycznoteatralne i historycznodramatyczne (rozprawy, eseje oraz edycje materiałów źródłowych). W czasopiśmie publikowane są również teksty z zakresu krytyki oraz teorii teatru. Poszczególne zeszyty mają charakter bądź przeglądowy, bądź monograficzny (np. tomy poświęcone Jerzemu Grotowskiemu czy tradycjom Sceny Narodowej).

 

 

Więcej informacji pod tym adresem.