Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Biernacka
prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Realizacja projektu jest finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach modułu 1.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nr 0048/NPRH3/H11/82/2014.

Projekt ma na celu stworzenie bazy danych obejmującej ilustracje w periodykach wydawanych na terenie Rzeczypospolitej w dwudziestoleciu międzywojennym. Jest to kontynuacja Bibliografii ilustracji w czasopismach polskich XIX i początku XX w. (do 1918 r.)  Ludwika Grajewskiego (Warszawa 1972), poszerzona o fotografię artystyczną i reportażową, dokumentującą życie społeczne, polityczne i kulturalne w przedwojennej Polsce. Podstawowy zapis bibliograficzny obejmuje tytuł ilustracji lub fotografii, nazwisko jej autora, nazwę czasopisma, rok i numer oraz stronę. W bazie danych znajdują się ponadto informacje dodatkowe: z jakiej wystawy pochodzi reprodukowane dzieło sztuki, czyj artykuł ilustruje materiał zdjęciowy, kim są osoby widoczne na fotografii. Elektroniczna baza danych ułatwi dostęp do źródeł dokumentacji wizualnej historykom, historykom architektury i sztuki, teatru, muzyki i filmu, konserwatorom zabytków i muzealnikom, etnografom, geografom oraz wszystkim zainteresowanym dziejami Polski w ważnym okresie po odzyskaniu niepodległości. Nie do przecenienia jest też jej znaczenie dla badań historii polskiej fotografii i fotografiki dwudziestolecia międzywojennego. Jest to przedsięwzięcie wyjątkowe; nie istnieją inne narodowe bibliografie tego typu.