nowak

Prywatne i redakcyjne archiwum profesora Aleksandra Jackowskiego (zm. 2017), wybitnego antropologa kultury, pioniera badań nad polską sztuką ludową i nieprofesjonalną, europejskiego autorytetu w zakresie badań nad sztuką nieprofesjonalną i l’art brut, zawiera unikatowe, niezwykle cenne dla polskiego dziedzictwa kulturowego rękopisy, zapiski badawcze, fotografie, negatywy, nagrania magnetofonowe rozmów z artystami. Ogromną wartość historyczną i kulturową mają dokumenty związane z zapoznanymi artystami nieprofesjonalnymi, które stanowią niejednokrotnie jedyny zachowany ślad ich twórczości. Przyjaciele i uczniowie profesora Jackowskiego, we współpracy z redakcją kwartalnika „Konteksty” i Stowarzyszeniem LIBER PRO ARTE zabezpieczyli archiwum Mistrza przed zniszczeniem i rozproszeniem oraz rozpoczęli jego porządkowanie. Dzięki wsparciu ze strony Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura cyfrowa” przystąpiliśmy do digitalizacji i opracowywania tych materiałów archiwalnych związanych z życiem i pracą naukową Aleksandra Jackowskiego. Zdigitalizowane materiały, będące owocem pierwszego etapu prac zrealizowanych w 2018, zamieszczamy na naszej stronie, mając nadzieję na kontynuowanie tych prac w ramach wspomnianego programu.

http://www.konteksty.pl/archiwum-badawcze-aleksandra-jackowskiego