Konteksty 1-2/2009

kont_2009_1-2Rocznik: LXIV nr 1-2 (284-285)
Antropologia miasta

Spis treści

Wydawca: Wydawca: Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE
PL ISSN 1230-6142 Indeks 369403
Cena: 40 zł

Konteksty 3/2009

kont_2009_3Rocznik: LXIV nr 3 (286)
Mity i symbole Europy

Spis treści

Wydawca: Wydawca: Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE
PL ISSN 1230-6142 Indeks 369403
Cena: 20 zł

Konteksty 4/2009

kont_2009_4Rocznik: LXIV nr 4 (287)
Żywoty zwierząt

Spis treści

Wydawca: Wydawca: Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE
PL ISSN 1230-6142 Indeks 369403
Cena: 20 zł