W 2020 roku zrealizowano kolejny, szósty już etapu projektu trwającego od 2014 roku. W ramach tegorocznego etapu, oprócz kontynuacji prac na nagraniami ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN, kontynuowano także prace nad już zagregowanymi kolekcjami opracowań:

 • nagrania pochodzące z nośników z Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego w Instytucie Muzykologii KUL,
 • nagrania z Pracowni „Archiwum Etnolingwistycznego” Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,
 • nagrania pochodzące z Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Pruffrowej w Toruniu,
 • nagrania ze zbiorów Muzeum Zamojskiego w Zamościu

Ponadto odkryto i opracowano nowe cenne kolekcje nagraniowe z Muzeum w Wągrowcu (nagrania B. Krzyżaniak z Kujaw i Pałuk) i ze Stowarzyszenia Collegium Suprasliense (nagrania W. Załęskiego z okolic Supraśla). O kolekcji nagrań Barbary Krzyżaniak dowiedzieliśmy się od prof. Anny Weroniki Brzezińskiej z UAM.

Cyfrowe repozytorium

W ramach VI etapu projektu „Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne” do użytku dla badaczy i naukowców w przestrzeni on-line opublikowano pierwsze i największe w Polsce repozytorium archiwalnych nagrań muzyki tradycyjnej i słowa mówionego. Aktualnie w repozytorium znajdują się nagrania z 29 historycznych kolekcji zarówno naukowych jak i muzealnych, radiowych, regionalnych a także prywatnych.

W ramach szóstego etapu projektu „Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne” rozwijano i wzbogacano centralne cyfrowe repozytorium nagrań dokumentalnych muzyki tradycyjnej. Tym samym aktualna (styczeń 2021 r.) lista instytucji, których zbiory nagrań archiwalnych zostały scyfryzowane, opracowane merytorycznie i włączone do repozytorium wygląda następująco:

Kolekcje naukowe:

 1. Instytut Sztuki PAN. Zbiory Fonograficzne
 2. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut Muzykologii. Archiwum Muzyczne Folkloru Religijnego
 3. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracownia „Archiwum Etnolingwistyczne”
 4. Uniwersytet Warszawski. Instytut Muzykologii
 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Muzykologii

Fonoteki i archiwa radiowe:

 1. Polskie Radio Olsztyn (nagrania zdeponowane w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Zbiory Fonograficzne)

Kolekcje muzealne:

 1. Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie. Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
 2. Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
 3. Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Archiwum
 4. Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
 5. Muzeum Regionalne w Woli Osowińskiej
 6. Archiwum nagrań Muzeum Zamoyskiego
 7. Muzeum Regionalnego w Łukowie (nagrania zdeponowane w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Zbiory Fonograficzne)
 8. Kolekcja nagrań Muzeum w Wągrowcu (nagrania B. Krzyżaniak z Kujaw i Pałuk)
 9. Etnologisches Museum. Staatliche Museen zu Berlin (Berliner Phonogramm-Archiv) – nagrania z terenów Polski

Kolekcje przy regionalnych instytucjach kultury:

 1. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
 2. Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”

Kolekcje przy stowarzyszeniach, fundacjach, organizacjach regionalnych:

 1. Archiwum nagrań Stowarzyszenia Muzyków Ludowych w Zbąszyniu
 2. Kolekcja nagrań Stowarzyszenia Collegium Suprasliense (nagrania W. Załęskiego z okolic Supraśla)
 3. Stowarzyszenie Katedra Kultury w Warszawie. Archiwum

Zbiory prywatne:

 1. Kolekcja nagrań Zespołu „Bagnosze” (południowe Podlasie)
 2. Kolekcja nagrań Henryka Świątkowskiego (Mazowsze łowickie)
 3. Kolekcja nagrań Stanisława Woźnicy (Mazowsze wschodnie)
 4. Kolekcja nagrań Wandy Księżopolskiej (Mazowsze wschodnie)
 5. Kolekcja nagrań Mateusza Raszewskiego (Kaliskie, dorzecze Prosny)
 6. Kolekcja nagrań Alka Marduły (Podhale)
 7. Kolekcja nagrań Zdzisława Marczuka (pogranicze Mazowsza, Podlasia i Polesia Lubelskiego)
 8. Kolekcja nagrań Mateusza Jonatana Raszewskiego (Kaliskie, Dorzecze Prosny)
 9. Kolekcja nagrań Kazimiery Dominiuk (Podlasie północno-zachodnie)

Aktualnie w repozytorium znajduje się w wersji cyfrowej (obiekty dźwiękowe, graficzne i metadane) m.in.:

 • 5 188 nośników (wałki Edisona, płyty gramofonowe, taśmy magnetyczne, kasety magnetofonowe, mini-disc, pliki dźwiękowe)
 • 151 656 utworów, do których w repozytorium znajduje się 120 050 nagrań
 • metadane dla 12 884 artystów-wykonawców

W ramach VI etapu projektu przeprowadzono także badania terenowe oraz zorganizowano konferencję. Więcej na temat Vi etapu projektu zob. na stronie.