Zespół realizujący projekt

Kierownik projektu:
dr hab. Małgorzata Biernacka
prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Zespół:

Ewa Nowak-Mitura – historyczka sztuki, absolwentka Historii Sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2013 roku doktorantka w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Członek Stowarzyszenia Historyków Fotografii. Autorka wydanego w 2011 roku katalogu Portrety światłem malowane prezentującego fotografie z kolekcji Józefa Ignacego Kraszewskiego, przechowywane w zbiorach Biblioteki Narodowej.

Marta Ziętkiewicz-Szlendak – historyczka sztuki, absolwentka Instytutu Historii Sztuki i Instytutu Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2010 r. doktorantka w Instytucie Sztuki PAN, gdzie przygotowuje doktorat na temat działalności fotograficznej Konrada Brandla. W centrum jej zainteresowań badawczych znajduje się przede wszystkim historia fotografii oraz problematyka varsavianistyczna. Od kwietnia 2013 r. pracownik Zakładu Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki Narodowej.