Teatr staropolski a kultura współczesna

W dniach 22–24 kwietnia 2013 roku odbyła się konferencja Teatr staropolski a kultura współczesna zorganizowana we współpracy Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stowarzyszenia LIBER PRO ARTE oraz Instytutu Papieża Jana Pawła II. Pragnieniem organizatorów było uczczenie pamięci najwybitniejszego historyka teatru staropolskiego, profesora Juliana Lewańskiego, w dziesiątą rocznicę jego śmierci.

Przedsięwzięcie okazało się znaczące i cieszyło się dużym zainteresowaniem. Zaprezentowane wystąpienia poświęcono widowiskom staropolskim badanym z wykorzystaniem współczesnych metodologii oraz żywotności staropolskiej tradycji w teatrze współczesnym. Refleksję uzupełniły wydarzenia towarzyszące (m.in. wystawienie przez Scholę Teatru Węgajty spektaklu Ludus paschalis).

Materiały z sesji opublikowano w kwartalniku „Pamiętnik Teatralny”, miesięczniku „Teatr”, a także w zredagowanym przez Patryka Kenckiego i Jacka Kopcińskiego tomie Staropolskie zwierciadło, Warszawa 2015.

KONFERENCJA ODBYŁA SIĘ DZIĘKI ŚRODKOM FINANSOWYM PRZYZNANYM PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Program konferencji