Większość tekstowych źródeł drukowanych do historii polskiej fotografii to wydawnictwa niezwykle rzadkie. Niektóre, jak pierwszy numer „Pamiętnika Towarzystwa Przyjaciół Przemysłu” zawierający pierwszy polskojęzyczny autorski tekst o fotografii „O Dagerotypie” Józefa Feliksa Zielińskiego znajduje się w jednej tylko bibliotece publicznej w Polsce. Przykładów jest więcej. Wydana we Francji w 1864 r. książka Aleksandra Kena, w której zawarte są nowatorskie idee tego polskiego fotografa działającego w Paryżu, nie tylko nigdy nie była przetłumaczona na język, ale nie jest dostępna w polskich bibliotekach, chociażby w postaci amerykańskiego reprintu z 1979 r. W związku z tym badania nad historią polskiej fotografii prowadzone są w oparciu o wcześniej zastosowane cytaty i nawiązania.

W zakresie projektu Źródła do historii fotografii polskiej XIX wieku przeprowadzone zostaną podstawowe i niezbędne prace prowadzące do stworzenia kanonu literatury fotograficznej od powstania i ogłoszenia wynalazku (1839) do końca XIX wieku. Obejmie on zarówno publikacje zwarte, jak i artykuły w książkach i prasie codziennej (do 1863 r.).

Najważniejsze teksty zostaną opracowane i wydane. Publikacje znajdujące się w zbiorach Biblioteki Naukowej zostaną w miarę możliwości zeskanowane i umieszczone w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona.