Hen, gdzie piaski i moczary, gdzie zielone zawsze bory. Pieśni Puszczy Kurpiowskiej

cd_kurpieNagrania archiwalne ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN.
(ISPAN CD 005, 2009; wydawca: Instytut Sztuki PAN; Stowarzyszenie Liber Pro Arte)
Wydawca płyty: Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie Liber Pro Arte

Płyta, prezentująca najstarsze nagrania pieśni i muzyki Kurpiów Puszczy Zielonej, jest swego rodzaju podróżą śladami księdza Władysława Skierkowskiego, którą odbyli z aparaturą nagrywającą dokumentaliści działający w ramach ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego. Nagrania (83 numery) pochodzą z dwóch wypraw terenowych dokonanych w latach 1952 i 1954. Wybór nagrań jest tylko niewielką, najstarszą (choć zapewne najcenniejszą) częścią nagrań dokonanych na Kurpiach. W większości są to warianty pieśni notowanych przez ks. Skierkowskiego, zaśpiewane znów po ponad dwudziestu latach – tym razem do mikrofonu. Na płycie zarejestrowano dawny tradycyjny repertuar wykonywany przez najstarszą generację Kurpiów – wielu wykonawców urodziło się w drugiej poł. XIX w. Na szczególną uwagę zasługują śpiewy Walerii Mierzejek (ur. w 1874 r.), Stanisława Brzozowego (ur. w 1901 r.) – „klasyka” śpiewu kurpiowskiego czy pierwsze nagrania znanej z innych wydawnictw płytowych Walerii Żarnochowej.
Przechowywane w Zbiorach Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN najstarsze znane dziś rejestracje fonograficzne folkloru muzycznego Puszczy Zielonej po ponad pół wieku zostają zaprezentowane szerszemu gronu słuchaczy. Choć osią tematyczną prezentowanej płyty jest repertuar obrzędowy, weselny liczną grupę pieśni stanowi repertuar miłosny opowiadający o zalotach, kawalerce, miłości, stracie wianka, rozłące, odtrąceniu. W wyborze odnajdziemy  również pieśni pasterskie, społeczno-rodzinne, kołysanki, piosenki dziecięce i dla dzieci i inne. Płytę zamykają pieśni nabożne: pasyjna oraz dwie pieśni śpiewane podczas czuwania przy ciele zmarłego podczas tzw. „pustych nocy”.

mgr Jacek Jackowski
Zbiory Fonograficzne ISPAN

Dystrybucja płyty: Instytut Sztuki PAN

Melodie ziemi kujawskiej

cd_kujawyNagrania archiwalne tradycyjnych pieśni i muzyki Kujaw ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN
(ISPAN CD 007, 2010; wydawca: Instytut Sztuki PAN; Stowarzyszenie Liber Pro Arte)

Na początku 2011 r. ukazała się nowa płyta CD, na której usłyszymy najstarsze nagrania polskiej muzyki tradycyjnej z Kujaw.

Na najnowszej płycie zaprezentowano najstarsze nagrania muzyki tradycyjnej z Kujaw zrealizowane w latach 1952-1956 i zgromadzone w Zbiorach Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN. Przygotowanie i wydanie płyty było częścią projektu Ochrona i popularyzacja najstarszych nagrań polskiej muzyki tradycyjnej realizowanego z  udziałem  środków  Ministra  Kultury  i Dziedzictwa Narodowego. Na płycie usłyszymy 78 archiwalnych nagrań dźwiękowych – materiał o niezwykłej wartości dokumentalnej, zaprezentowany przez ostatnie pokolenia wykonawców grających i śpiewających w dawnym, niespotykanym już stylu muzycznym, ludzi, którzy uczestniczyli w dawnych zwyczajach i obrzędach i pamiętali repertuar najstarszy. Wśród wykonawców usłyszymy m.in. Marię Olejnik ur. w 1867 r. w Sędzinie, której śpiew nagrywano już w okresie międzywojennym oraz Łukasza Bylickiego ur. w 1868 r., prezentującego niezwykłe oracje weselne. Na płycie, oprócz pieśni i oracji usłyszymy dużo muzyki instrumentalnej, zwłaszcza oryginalne, wiejskie kujawiaki grane przez najstarszą generację skrzypków, których grę zarejestrowano na taśmie archiwalnej.
mgr Jacek Jackowski
Zbiory Fonograficzne ISPAN

Dystrybucja płyty: Instytut Sztuki PAN