I. „Tygodnik Ilustrowany”,  R. LX, 1919

 1. Obszerne zespoły fotografii reportażowej: Wacława Saryusza Wolskiego (1870 1933) – pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego w lutym 1919 r., uroczystości państwowe (np. msza w katedrze św. Jana w Warszawie z udziałem marszałka Józefa Piłsudskiego); dokumentacja I Zjazdu Polskich Artystów Plastyków w Warszawie (Józef Mehoffer, Teodor Axentowicz, Edward Wittig, Wojciech Weiss, Włodzimierz Tetmajer); fotografie reportażowe Tadeusza Langiera (1877 1940) z walk Legionów na Kresach.
 2. Duże zespoły historycznych fotografii rozmaitego autorstwa: portrety ministrów pierwszego rządu Rzeczypospolitej Polskiej, posłów Sejmu Ustawodawczego (z marszałkiem Wojciechem Trąmpczyńskim), osobistości  (generalicja, duchowieństwo, politycy), dokumentacja uroczystości z udziałem Ignacego Jana Paderewskiego, gen. Józefa Hallera, marszałka Piłsudskiego  (np. gen. Haller we Francji, powitanie Paderewskiego w Poznaniu, pogrzeb podpułkownika Leopolda Lisa-Kuli Jeleńskiego w Rzeszowie), oficerowie i żołnierze polegli na polu chwały, zwłaszcza obrońcy Lwowa.
 3. Fotografie artystyczne: zespół kilkunastu zdjęć architektury Wilna wykonanych przez Jana Bułhaka (1876-1950), być może należących do zespołu, który później spłonął w powstaniu warszawskim 1944.
 4. Reprodukcje polskich dzieł sztuki o wydźwięku patriotycznym: litografie Leona Wyczółkowskiego (widoki Gdańska), rysunki Zofii Stryjeńskiej (bogowie słowiańscy), rysunki architektoniczne Stanisława Noakowskiego.
 5. Reprodukcje dzieł sztuki europejskiej: rzeźby Stephana Abla Sindinga (artysta norwesko duński, 1846 1922).

II. „Tygodnik Ilustrowany”, R. LXXX, 1939

 1. Reportażowe zdjęcia polityków europejskich (Ignacy Mościcki, Józef Beck, Edward Rydz Śmigły, Roman Dmowski, Pius XI, Galeazzo Ciano, Mussolini, Joachim von Ribbentrop, Hitler).
 2. Reportażowa fotografia wojskowa: wojna chińsko japońska, wojsko polskie (marynarka wojenna), brytyjskie i francuskie.
 3. Fotografia teatralna: zespół zdjęć Stanisława Brzozowskiego ze spektakli warszawskich (m.in. Jadwiga Kurylukówna, Mieczysława Ćwiklińska, Jerzy Leszczyński, Jacek Woszczerowicz, Jan Kurnakowicz, Aleksander Zelwerowicz); portrety śpiewaczek, tancerek i tancerzy, muzyków (Loda Halama, Hanna Brzezińska, Malina Michalska, Andrzej Śnieżyński, Mila Barton, Olga Szumska, Zofia Tokarzewska, Zofia Zdziennicka).
 4. Reprodukcje dzieł sztuki: projekty konkursowe pomnika Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

III. „Prosto z mostu”, R. I, 1935; R. II, 1936; R. III, 1937

 1. Fotografia portretowa: pisarki i pisarze polscy i zagraniczni (Helena Boguszewska, Ewa Szelburg-Zarembina, Zofia Kossak, Jerzy Andrzejewski, Jerzy Kornacki, Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Parandowski, Rudyard Kipling, Gilbert Keith Chesterton), publicyści (Jan Lorentowicz, Wojciech Skuza, Aleksander Świętochowski), kompozytorzy (Ignacy Jan Paderewski,  Karol Szymanowski, Stanisław Moniuszko), dramaturdzy (Max Reinhardt, Louis Jouvet, Eugene O’Neill), aktorki i aktorzy teatralni, tancerze (Stanisława Wysocka, Irena Solska, Ludwik Solski, Stefan Jaracz, Serge Lifar).
 2. Fotografia teatralna: kadry z inscenizacji, scenografia (Harnasie Karola Szymanowskiego, Juliusz Cezar Georga Friedricha Händla, Wozzeck Albana Berga).
 3. Fotografia reportażowa (Antwerpia, Sandomierz, Pelplin) oraz rodzajowa (Wileńszczyzna, Wołyń, Sarajewo).
 4. Reprodukcje dzieł sztuki: malarstwo historyczne i portretowe (Jan Piotr Norblin, Marcello Bacciarelli; Stanisław August Poniatowski, Katarzyna II), wystawy warszawskie (TZSP, Salon Czesława Garlińskiego, Instytut Propagandy Sztuki, Muzeum Narodowe).
 5. Rysunek satyryczny: polski (Włodzimierz Łukasik, Włodzimierz Bartoszewicz), zagraniczny (przedruki z prasy francuskiej, niemieckiej, angielskiej), karykatura (Julian Żebrowski, Jerzy Zaruba), fotomontaż (Jan Poliński).

IV. „Wiadomości Literackie”, R. I, 1924

 1. Fotografia portretowa: pisarki i pisarze polscy i zagraniczni (Maria Jehanne Wielopolska, Zofia Nałkowska, Juliusz Kaden Bandrowski, Władysław Reymont, Tadeusz Boy Żeleński, Knut Hamsun, James Joyce, Thomas Hardy), dramaturdzy (Hugo von Hofmannsthal, Sacha Guitry, Jacques Topeau), kompozytorzy (Giacomo Puccini, Gabriel Fauré), śpiewaczki i śpiewacy operowi, tancerze (Rosa Raissa, Dymitr Smirnow, Benvenuto Franci, Tamara Karsawina), polskie aktorki teatralne (Maria Żabczyńska, Helena Modrzejewska), aktorki i aktorzy filmowi (Norma Talmadge, Leatrice Joy, Gloria Swanson, Douglas Fairbanks, Jackie Coogan), artyści plastycy (Tadeusz Cieślewicz syn, Zbigniew Pronaszko, Claude Monet).
 2. Fotografia teatralna: kadry z inscenizacji, scenografia (Święta Joanna Bernarda Shawa, Opowieść zimowa Leona Schillera).
 3. Reprodukcje dzieł sztuki: prace artystów polskich z wystaw warszawskich (Salon Czesława Garlińskiego, Klub Artystyczny) i francuskich (Salony paryskie).