Zadanie „Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku: unikatowa inwentaryzacja konserwatorska i projekty urbanistyczno-architektoniczne z lat 1945-1955” dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Galeria dostępna tutaj
Katalog dostępny tutaj